• ห้องพักธนัชชา
  • ห้องสีครีม
  • ห้องสีเขียว
  • ห้องสีฟ้า
  • ห้องสีชมพู
  • ห้องใหญ่
   
 
   
 
   
   
 
   
 
   
   
 
   
 
   
   
 
   
 
   
   
 
   
 
   
         
   
 
   
 
   
         
         
   
 
   
 
   
         
         
   
 
   
 
   
         
         
   
 
   
 
   
         
         
   
 
   
 
   
         
 
ห้องพัก ราคาห้องพัก / บาท
ห้องสีครีม
2 ท่าน
"ราคาเป็นกันเอง"
ห้องสีเขียว-ห้องสีฟ้า
2 ท่าน
ห้องสีชมพู
2 ท่าน
ห้องใหญ่
4 ท่าน
ในการติดต่อจองห้องพัก   โอนเงินเข้าบัญชีของทางรีสอร์ท 50% ของราคาห้องพัก
เสริมได้ห้องละ 1 ท่าน
 
Website counter
Copyright 2008 © by Tanatcha Resort. All rights reserved.